Mijn Talenten 0

Sociale talenten

Grensverleggend
Plichtsgetrouw
Plichtsgetrouw

Plichtsgetrouw

 • meer formeel
 • principieel en integer
 • houdt zich vast aan regels en procedures
Wordt gedreven door zich te schikken aan regels en kaders die de omgeving stelt. Voldoet graag aan normen, waarden en richtlijnen. Meer formeel. Doet graag wat maatschappelijk gezien juist gevonden wordt. Vaak plichtsgetrouw en principieel. “Afspraak is afspraak” is erg belangrijk voor hem. Werkt “zoals het hoort”, volgens de procedures. Wordt sneller als verantwoordelijk en integer gezien binnen de groep. Soms te star met regels; meer moeite met “tussen de regels door lezen”. Probeert aan de meeste verwachtingen van anderen en de omgeving te voldoen.
Mogelijke valkuil:
Onderdanig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Grensverleggend

Grensverleggend

 • meer informeel
 • onafhankelijk van regels
 • gaat sterk de eigen gang; avonturier
 • grensverleggend
Weinig behoefte aan regels, kaders en vaste procedures. Meer moeite met bureaucratie; is informeler. Flexibel met regels en procedures, houdt er minder aan vast en wijkt er makkelijker vanaf; grensverleggend. Minder principieel, loopt soms te snel weg voor verantwoordelijkheid. Kan soms teveel de eigen weg gaan; wordt sneller als “avonturier” gezien. Laat zich moeilijk in een keurslijf drukken. Kan zeer creatief met regels omgaan. Trekt zich minder aan van verwachtingen van anderen en de omgeving, legt deze makkelijk naast zich neer, ook als deze redelijk zijn.
Mogelijke valkuil:
Grensoverschrijdend
Ruimtegevend
Opvallend
Opvallend

Opvallend

 • expressief
 • opvallend
 • vaker optimistisch
 • meer flair
 • profileert zich
 • merkbaar aanwezig
Meer extravert, wordt gedreven door een expressieve zelfgerichtheid. Wil graag in het centrum van de belangstelling staan; opvallend. Vertelt graag over eigen ervaringen. Is vaker optimistisch en vertoont meer flair. Potentieel charismatisch. Vaker humoristisch en impulsief. Eerder een postitief gevoel over zichzelf; een ongecompliceerd zelfvertrouwen. Kan soms zelfgenoegzaam overkomen en de aandacht van anderen wegkapen. Schept weleens een beetje op. Weet zichzelf duidelijk te profileren, is merkbaar aanwezig op de voorgrond.
Mogelijke valkuil:
Opschepperig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Ruimtegevend

Ruimtegevend

 • onopvallend
 • acteert liever opde achtergrond
 • profileert zich minder
 • geeft anderen ruimte
Meer introvert, acteert liever op de achtergrond; gewoon, onopvallend. “doe maar normaal dan dan doe je al gek genoeg”. Staat liever niet persoonlijk in de schijnwerpers. Profileert zichzelf minder. Geeft anderen veel ruimte om zich te uiten en laat hen eerder in hun waarde. Soms te gesloten. Vertelt alleen zijn verhaal als hij het echt relevant en nodig vindt; “klapt niet snel uit de school”.
Mogelijke valkuil:
Onopvallend
Zakelijk
Servicegericht
Servicegericht

Servicegericht

 • zeer hulpverlenend
 • filantropisch
 • wil faciliteren
 • verwacht van anderen minder verantwoordelijkheid
 • servicegericht
Wordt gedreven door anderen te helpen en ondersteunen. Reageert sterk op wensen van anderen door het bieden van zorg en assistentie. Helpt met toewijding en vaker belangeloos; filantropisch, zorgzaam. Wil het anderen gemakkelijk maken, faciliteren. Kan hierdoor minder zakelijk zijn en het eigen belang uit het oog verliezen. Staat vaak klaar voor anderen. Gericht op service verlenen, wil dat “stukje extra” doen voor anderen. Kan soms moeilijk nee zeggen tegen hulpvragen. Heeft meer moeite met delegeren, neemt snel taken over. Verwacht minder verantwoordelijkheid van anderen.
Mogelijke valkuil:
Overnemen

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zakelijk

Zakelijk

 • zeer zakelijk
 • gaat sterk uit van de verantwoordelijkheid van anderen
 • van nature delegeren
 • taken overdragen
Gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van anderen. Zakelijke instelling, biedt eerder service als daar iets tegenover staat. Bewaakt het eigen belang. Houdt soms minder rekening met de behoefte van anderen, mogelijk meer egocentrisch. Delegeert van nature, draagt snel taken over. Niet genegen om anderen als vanzelfsprekend bij te staan.
Mogelijke valkuil:
Afstandelijk
Feitelijk
Inlevend
Inlevend

Inlevend

 • sterk intrinsiek inlevend
 • zeer diplomatiek en intuïtief
 • luistert van nature
 • “sociale antenne”
Behoefte om de beleving, gevoelens en het karakter van anderen te doorgronden. Daadwerkelijk geïnteresseerd in de ander. Sterk intrinsiek inlevend, kan anderen goed aanvoelen en doorzien. Is sensitief, heeft een “sociale antenne”. Gaat tactisch om met gevoelens van anderen en kan zich goed in anderen verplaatsen. Heeft een luisterend oor en vraagt eerder door. Zeer intuïtief en diplomatiek. Laat soms problemen van een ander teveel prevaleren. Heeft meer moeite met het nemen van harde beslissingen die negatieve consequenties voor anderen hebben.
Mogelijke valkuil:
Hypersensitief

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Feitelijk

Feitelijk

 • feitelijk en functioneel
 • reageert op zichtbaar gedrag
 • rechtlijnig
 • prevaleert eerder zakelijk belang
Redeneert vooral feitelijk en fuctioneel. Communiceert zonder omwegen; “recht door zee”. Kan soms kort door de bocht overkomen. Reageert vooral op feiten en duidelijk zichtbaar gedrag van anderen. Bekijkt zaken vaak rechtlijnig. Leeft zich alleen in als dat functioneel echt nodig is. Kan zakelijk belang makkelijker prevaleren boven het persoonlijke belang en gevoelens van anderen. Durft eerder harde beslissingen te nemen en moeilijke boodschappen te brengen die negatieve consequenties voor anderen hebben.
Mogelijke valkuil:
Rechtlijnig
Individueel
Verbindend
Verbindend

Verbindend

 • zeer sociaal
 • sneller amicaal in de omgang
 • communicatief
 • teamgericht
 • potentiële netwerker
Gedreven door vriendschappelijke relaties en behoefte aan contact. Zeer sociaal en op communicatie gericht. Staat open voor relaties. Hecht veel waarde aan vriendschappen en investeert hier graag in. Zal vrienden eerder helpen en van dienst zijn, is graag met hen in balans. Voelt zich op zijn gemak in groepen en brengt graag mensen met elkaar in contact. Potentiële netwerker. Beschouwt mensen eerder als vrienden, sneller amicaal in de omgang. Intrinsiek teamgericht. Sneller gemotiveerd als hij wordt opgenomen en geaccepteerd in het team.
Mogelijke valkuil:
Familiair

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Individueel

Individueel

 • individueel
 • kan goed alleen zijn
 • communiceert meer functioneel
 • gereserveerd
 • selectief in relaties
Heeft behoefte aan een beperkt aantal relaties. Individueel, kan goed alleen zijn. Gaat meer voor kwaliteit dan kwantiteit in vriendschappen. Communiceert meer functioneel en is eerder gereserveerd dan amicaal in de omgang met anderen. Heeft het vermogen te zwijgen. Begeeft zich liever in kleine groepen dan grote gezelschappen. Soms stroef in sociale contacten en wat verlegen. Beschouwt mensen minder snel als vrienden en evalueert hen nauwgezet voordat ze in de vriendenkring worden toegelaten; hanteert hier strakke criteria voor. Is meer terughoudend en selectief in het aangaan van relaties; geen “allemans” vriend.
Mogelijke valkuil:
Gereserveerd
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update